KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

Adwokat Wrocław

Z radością podejmę się obrony Państwa interesów

Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje kompleksową pomoc prawną, m.in.:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i pozasądowych

 w następujących dziedzinach:

Bardzo szeroka dziedzina prawa, w skład której wchodzą zarówno często powtarzające się problemy niewykonywania zobowiązań z umów (np. niezapłacone faktury), spory o prawo własności, zniesienie współwłasności czy ochronę tych praw, ale także rzadziej występujące, a nie mniej problematyczne spory dotyczące ochrony dóbr osobistych, służebności. Prawo cywilne obejmuje także prawo spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

W takich sprawach, rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym szczególnego znaczenia nabiera prawidłowa identyfikacja roszczenia klienta i podstaw prawnych na które w sporze będziemy się powoływać, precyzja oraz terminowość zgłaszania wniosków bowiem nawet niewielkie przeoczenia mogą poważnie rzutować na końcowy wynik sprawy.

Szczególna część prawa cywilnego, w którym liczyć powinien się przede wszystkim człowiek….zwykle ten najmniejszy. Sprawy te należą do trudnych emocjonalnie i często wyczerpujących obie strony sporu. Warto w nich zdobyć się na dodatkową dozę refleksji nad swoimi poczynaniami, bowiem negocjacje czy mediacje mogą nam pomóc, a podejście „za wszelką cenę” nie jest najwłaściwszym.

Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, o alimenty, kontakty z dziećmi, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka przez dotychczasowego opiekuna.

Sprawy pracodawców i pracowników, a więc sprawy, które dotykają znakomitej większości każdego społeczeństwa. Od częstych sporów o wynagrodzenie za pracę, w tym z tytułu przepracowanych tzw. „nadgodzin” poprzez odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w sposób sprzeczny z przepisami prawa, spory o odprawy pracownicze do spraw o mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu czy wypadki przy pracy – wachlarz spraw z zakresu prawa pracy jest szeroki.

W swojej dotychczasowej pracy miałam okazję zetknąć się zarówno z problemami powszechnymi dotyczącymi każdego pracownika jak i też specyficznymi kwestiami dotyczącymi szczególnych grup zawodowych (nauczycieli, byłych członków służb mundurowych).

Nieskodyfikowana dziedzina prawa dotycząca podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i uczestniczących w wymianie handlowej, obejmująca prawo spółek, papiery wartościowe, prawo upadłościowe i naprawcze.

W tej materii zakres moich usług może dotyczyć przygotowywania dokumentów i wniosków o wpis spółek do KRS, zmiany w rejestrze spółek, sporządzanie projektów oraz negocjacje w zawieraniu umów gospodarczych, projekty umów, statutów spółek czy też przygotowywanie wewnętrznych regulacji spółek (regulaminy, projekty uchwał organów spółki), reprezentowanie w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi.

Zapraszam do kontaktu

Korzystne rozwiązanie Państwa sprawy będzie moim priorytetem

Każda sprawa jest problemem  niepowtarzalnym i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego zasady współpracy oraz wynagrodzenie ustalone jest indywidualnie podczas pierwszego spotkania.

Honorarium adwokackie nie obejmuje kosztów związanych z prowadzeniem sprawy w postaci kosztów sądowych, kosztów niezbędnego tłumaczenia dokumentów, ekspertyz prywatnych.

Adwokat Wrocław rozwód prawnik rozwodowy wrocław adwokat wrocław alimenty adwokat cieszyn
Logo Agnieszka Kaczor Kancelaria Adwokacka Adwokat Wrocław

Agnieszka Kaczor Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wrocław, Cieszyn
Rozwód, alimenty, sprawy spadkowe i inne

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu. Reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Przykłady spraw, w których mogę Państwu pomóc:

Prawo cywilne – sprawy dotyczące m.in prawa własności, ochrony dóbr osobistych, służebności, zobowiązań (umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych) czy spadku (nabycie, dział, zachowek).

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie (rozwód, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, podział majątku), alimenty od małżonka i na dziecko, kontakty z dziećmi, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka przez dotychczasowego opiekuna.

Prawo pracy – sprawy dotyczące m.in. sporów o wynagrodzenie czy odprawy pracownicze, odszkodowań za rozwiązanie umowy o pracę w sposób sprzeczny z przepisami prawa, mobbingu, nierównego traktowania w zatrudnieniu czy wypadków przy pracy.

Prawo gospodarcze – pomoc prawna w zakresie m.in wniosków o wpis do KRS oraz zmian w rejestrze spółek, projektów umów, statutów i wewnętrznych regulacji, negocjacji w zawieraniu umów czy reprezentacji w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi.